μΕΝΟΥ 
 

 

 

Μονάδα Αδρανοποίησης


Η εταιρεία ΧΗΤΑΣ ΑΒΕΕ βρίσκεται στην διαδικασία ολοκλήρωσης κατασκευής μονάδας αδρανοποίησης η οποία εκτιμάτε ότι θα ολοκληρωθεί εντός του έτους 2007.