μΕΝΟΥ 

Επικονωνία
 

ΧΗΤΑΣ ΑΒΕΕ ΗΠΕΙΡΟΣ,
Ν. Πρεβέζας,
Φιλιππιάδα
ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΤΚ.: 48 200
 

Τηλ.:26830 24762-3

Fax.:26830 23554

email.: chitasa@otenet.gr